Styropiany

Według obowiązującej normy współczynnik przenikania ciepła Uścian zewnętrznych nie powinien być większy niż 0,25, a od 2017 r. – 0,23 W/(m2K). Styropian jest izolacją uniwersalną. Dobrze ułożony w każdej przegrodzie lepiej lub gorzej spełni swoje zadanie. Warto jednak wybrać go zgodnie z konkretnymi potrzebami. Najważniejszą cechą różniącą poszczególne produkty jest współczynnik przewodzenia ciepła , bo to on decyduje o niezbędnej grubości warstwy ocieplenia i bilansie energetycznym całego budynku. Jednak ważne są też cechy użytkowe, takie jak twardość czy nienasiąkliwość. Styropian dobiera się do rodzaju ściany i jej wykończenia.


Styropiany Fasadowe

Fasada 040 Dom-Styr
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/fasada_040_prod-320x267.jpg
Fasada 031 grafit Dom-Styr
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/55a780122ddb1-320x267.jpg
Fasada 044 Dom-Styr
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/fasada_040_prod-320x267.jpg
EPS 038 FASADA SUPER Austrotherm
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/austrotherm-styropian-eps-038-fasada-super-icmarket-320x267.jpg
Fasada 040 Austrotherm
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/8975622-320x267.jpg
EPS FASSADA PREMIUM Austrotherm
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/dz04MDA_src_468-austrotherm_epsfasada_600-320x267.jpg

Styropiany Podłogowe

Fasada 040 Dom-Styr
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/fasada_040_prod-1-320x267.jpg
Podłoga 035 Eps 100
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/2-4-320x267.jpg
EPS 037 DACH/PODŁOGA
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/austrotherm-plyta-styropianowa-eps-037-dach-podloga-icmarket-27673-320x267.jpg
Podłoga 038 Eps 80
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/4-3-320x267.jpg
Podłoga 031 grafit
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/5-4-320x267.jpg
Eps 100 036
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/6-4-320x267.jpg

Styropiany Fundamentowe

http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/slide2-565x250.jpg

ZASTOSOWANIE:

  • ściany fundamentowe;
  • cokoły i ściany piwnic;
  • pomieszczeń o dużej wilgotności, np. chłodni, myjni, mroźni;
  • podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.
Austrotherm Expert
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/YWRkPTgwMHg4MDB4ZmZmZmZm_src_105217-15_Austrotherm-EPS-035-EXPERT-400x400.png
Hydrostop Eps 100
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/5_f-410x388.jpg