Wapno

Opis produktu
Materiał wiążący powietrzny, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek
wapnia Ca(OH)2 otrzymywany wyniku kontrolowanego gaszenia wapna palonego.
Wytwarzany jest w postaci suchego proszku.

Zastosowanie
• zaprawy murarskie
• zaprawy tynkarskie
• farby wapienne

 

 

http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/tabela-525x184.jpg
http://zajac-kraszew.pl/wp-content/uploads/2016/03/wapno-super-biale-lhoist-bukowa-25-kg-291x340.jpg